ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κάθε αγοροπωλησία ή ενοικίαση είναι ξεχωριστή, είναι μοναδική.

pratiria eko

Βασικά Δικαιολογητικά Αγοροπωλησιών

Κάθε αγοροπωλησία ή ενοικίαση είναι ξεχωριστή, είναι μοναδική. Σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση ο αγοραστής καθορίζει τα έντυπα που θα χρειαστεί για την διεκπεραίωση μιας συναλλαγής.

Ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου από τον αγοραστή ο μηχανικός, μηχανολόγος, δικηγόρος και λογιστής θα χρειαστούν δικαιολογητικά για να εξετάσουν την καταλληλόλητα του ακινήτου για τη επιθυμητή χρήση.

Κάποια δικαιολογητικά προϋπάρχουν και κάποια άλλα χορηγούνται στην πορεία μιας διαπραγμάτευσης με κόστος του πωλητή ή του αγοραστή αναλόγως την συμφωνία. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια έντυπα τα οποία είναι απαραίτητα για την εξ αρχής αξιολόγηση κάποιου ακινήτου τα οποία παρέχει ο πωλητής ή ενοικιαστής του ακινήτου πριν την επίδειξη του.

Αυτά είναι:

plintirio

Για Αγροτεμάχια

Τίτλος Ιδιοκτησίας από τον οποίο να προκύπτουν οι ιδιοκτήτες. Για παράδειγμα

 • Συμβόλαιο
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Διανομή Περιουσίας
 • Άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα

Τοπογραφικό

 • Κατά προτίμηση Πρόσφατο (5ετίας)
 • Κατά προτίμηση Εξαρτημένο
Omilos Katastima

Για Οικόπεδα

Τίτλος Ιδιοκτησίας από τον οποίο να προκύπτουν οι ιδιοκτήτες. Για παράδειγμα

 • Συμβόλαιο
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Διανομή Περιουσίας
 • Άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα

Τοπογραφικό

 • Κατά προτίμηση Πρόσφατο (5ετίας)
 • Κατά προτίμηση Εξαρτημένο
 • Με αναγραφή από τον μηχανικό στην αρτιότητα και τους όρους δόμησης του οικοπέδου
plintirio

Για Κτίσματα

Τίτλος Ιδιοκτησίας από τον οποίο να προκύπτουν οι ιδιοκτήτες. Για παράδειγμα

 • Συμβόλαιο
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Διανομή Περιουσίας
 • Άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα

Τοπογραφικό

 • Κατά προτίμηση Πρόσφατο (5ετίας)
 • Κατά προτίμηση Εξαρτημένο
 • Με αναγραφή από τον μηχανικό στην αρτιότητα και τους όρους δόμησης του οικοπέδου

Άδεια οικοδομής

Νομιμοποιητικά Τακτοποίησης εφόσον έχει νομιμοποιηθεί από πρόσφατο νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων

Αρχιτεκτονικά σχέδια και κατόψεις

Compare Listings

Τίτλος Τιμή Κατάσταση Τύπος Περιοχή Σκοπός Υπνοδωμάτια Μπάνια